Εκπαιδευτικά   | Θέματα Υγείας   | Διάφορα

  Εκπαιδευτικά CD-ROM

 
  • Εκπαιδευτικά Λογισμικό - 10 CD-ROM για το Σύστημα Μαθητείας Κύπρου
    (σε συνεργασία με την MLS)

Μαθηματικά:
Βασικά στοιχεία Τεχνικών Μαθηματικών IV (Μήκη και εμβαδά)
Βασικά στοιχεία Τεχνικών Μαθηματικών V (Όγκος και Μάζα)

Έργα Πολιτικού Μηχανικού:
Βασικά Στοιχεία
Θεμελιώσεις
Τοίχοι και Οροφές
Σκάλες

Βασικά Στοιχεία Ηλεκτρονικών Μηχανολογίας

Συστήματα Αιολικής Ενέργειας

Συστήματα Ηλιακής  Ενέργειας

Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ενέργειας

  • Test Φυσικής Β’ Λυκείου

Παραγωγή MLS

Προγραμματισμός : Ε.Τριανταφύλλου

Ανάπτυξη διδακτικού υλικού: Μ.Μιχαήλ

 

  • Μαθηματικά Γυμνασίου - Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΙΔΕΚΕ)

Παραγωγή MLS

Προγραμματισμός: Ε.Τριανταφύλλου

Ανάπτυξη διδακτικού υλικού: Σ. Κουρμπέλη

 

  • Λίμνες Μακεδονίας – Θράκης. Υδροβιότοποι διεθνούς σημασίας

Πρόγραμμα κινητικότητας – Δράση ΙΙΙ - Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Σχεδίαση - Προγραμματισμός: Ε.Τριανταφύλλου

Ανάπτυξη διδακτικού υλικού: 2ο ΤΕΕ Ευόσμου - 1ο ΤΕΕ Πυλαίας - Γυμν. Γαύρου - 6ο Γυμν. Καλαμαριάς - ΚΠΕ Καστοριάς

  • Ιστορία - Πολιτισμός - Περιβάλλον Μακεδονίας - Θράκης

Παραγωγή Tessera για το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

Προγραμματισμός: Ε.Τριανταφύλλου

 

 

© 2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας