Λογισμικό

  • Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση προσαρμοστικών υπερμέσων.

Adaptive Educational System based on Cognitive Style (AES-CS)

Web:

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά:

  • Triantafillou, E., Demetriadis S. & Pombortsis, A. (2003).The  design and the formative evaluation of an adaptive educational system based on cognitive styles. Computer & Education, 41 (1), 87-103.
  • Triantafillou, E., Demetriadis S., Pombortsis, A.& Georgiadou, E. (2004). The value of adaptivity based on cognitive style: an empirical study. British Journal of Educational Technology, 35, (1), 95-106.

 

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη Προσαρμοστικών Τεστ Αξιολόγησης

Computer Adaptive Test on Mobile Device (CAT - MD)

Web: www.edutech.gr/test

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά:

  • Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2007). The Role or User Model in CAT: Exploring Adaptive Variables. Jourmal of Technology, Instruction, Cognition and Learning, 5, 69-89.
  • Triantafillou, E., Georgiadou, E., & Economides, A. (2006). The Design and Evaluation of a  Computerized Adaptive Test on Mobile Devices. Computer & Education (To be published)
  • Georgiadou, E., Triantafillou, E. & Economides, A. (2006). Evaluation Parameters for Computer Adaptive Testing. British Journal of Educational Technology, 37, (2) (261-278).

 

© 2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας