Βιβλία

  • Τεχνολογία Πολυμέσων

Σ.Ν. Δημητριάδης, Α.Σ. Πομπόρτσης, Ε.Γ. Τριανταφύλλου

Η τεχνολογία πολυμέσων είναι μια από τις σημαντικότερες στο χώρο της Πληροφορικής, καθώς στους κόλπους της αναπτύσσονται συνεχώς ειδικότερες τεχνολογίες αιχμής που μετασχηματίζονται σε καινούργια προϊόντα και κατά συνέπεια σε νέες εμπειρίες για τους καταναλωτές και χρήστες.

Στο βιβλίο καταγράφονται τόσο οι βασικές θεωρητικές θεμελιώσεις όσο και οι πιο διαδεδομένες μεθοδολογίες του αντικειμένου.

Εκδόσεις Τζιόλας (www.tziola.gr)

 

  • Director MX

Ε.Γ. Τριανταφύλλου

Το πρόγραμμα Director MX είναι ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα συγγραφής διαδραστικών εφαρμογών πολυμέσων. Το παρόν βιβλίο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις δυνατότητες του προγράμματος Director MX και να καθοδηγήσει τον αναγνώστη στην εύκολη και αποδοτική χρήση των εργαλείων του προγράμματος. Ο γενικότερος στόχος του βιβλίου είναι να βοηθηθεί ο αναγνώστης να αναπτύξει ικανοποιητικές δεξιότητες χρήσης του προγράμματος Director MX ώστε να παράγει απλές αλλά ολοκληρωμένες εφαρμογές πολυμέσων.

Το βιβλίο βασίζεται στη διδακτική προσέγγιση “Θεωρία και Πράξη” και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύκολη εκμάθηση του προγράμματος Director MX από τον αρχάριο στο αντικείμενο αναγνώστη. Τα κεφάλαια του βιβλίου έχουν σχεδιασθεί και οργανωθεί με απλό τρόπο έτσι ώστε να ξεκινούν από την απλή περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας του Director MX και να φτάνουν μέχρι την ολοκλήρωση και τη διακίνηση της τελικής εφαρμογής.

Εκδόσεις Τζιόλας (www.tziola.gr)

 

  • Φυσική - ΑΣΕΠ

Μ.Μιχαήλ

To βιβλίο περιέχει συνοπτική θεωρία οκτώ βασικών ενοτήτων Φυσικής
(ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΜΙΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ,
ΟΠΤΙΚΗ, ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ, ΑΤΟΜΙΚΗ, ΠΥΡΗΝΙΚΗ)αλλά
και 217 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τις απαντήσεις τους σε
πλήρη ανάπτυξη.


Το βιβλίο αποτελεί σημαντικό βοήθημα για φοιτητές- καθηγητές και για
υποψηφίους του ΑΣΕΠ του κλάδου ΠΕ04(Φυσικούς, Χημικούς, Γεωλόγους).
 

Εκδόσεις Ανίκουλα (www.anikoula.gr)

 

  • Νεότερη - Σύγχρονη Φυσική

Μ.Μιχαήλ

Στο βιβλίο (Νεώτερη – Σύγχρονη Φυσική) (125 σελίδες),  υπάρχει συνοπτική θεωρία των παρακάτω θεματικών ενοτήτων:

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

  • ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ  ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ  ΥΛΗΣ

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Ακόμη υπάρχουν 120 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με τις απαντήσεις τους σε πλήρη ανάπτυξη.

Το βιβλίο είναι ένα σημαντικό βοήθημα για φοιτητές – καθηγητές και για υποψηφίους του Α.Σ.Ε.Π

 

Εκδόσεις Μ.Μιχαήλ (mix-mix@edutech.gr)

 

© 2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας