Δραστηριότητες

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Κ.Ε.Τ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Με τη χρήση δικτυακών και πολυμεσικών εφαρμογών το Κ.Ε.Τ. αποβλέπει στη συγκρότηση των προϋποθέσεων, τεχνολογικών και παιδαγωγικών, που καθιστούν την τεχνολογία ένα εργαλείο χρήσιμο για τη διάχυση πληροφοριών και τη διαχείριση της γνώσης.

Οι βασικές δραστηριότητες του κέντρου αναπτύσσονται στους εξής άξονες:


 Λογισμικό
Δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο Περισσότερα....

Προσαρμοστικά συστήματα Υπερμέσων
Περισσότερα....

Σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS)
Περισσότερα....

Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Περισσότερα....
 Βιβλία 
Παιδικά, Βοηθήματα, Τεχνολογίας
Περισσότερα....
 CD-ROM
Εκπαιδευτικά, Πολυμεσικά, κ.α.
Περισσότερα....
© 2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας