Εκπαιδευτικό Υλικό

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες για το μάθημα της Φυσικής.

Υποέργο 1.2 Ενέργεια στα πλαίσια της ενότητας ΝΗΡΗΙΔΕΣ TOY έργου ΠΛΕΙΑΔΕΣ Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού και ολοκληρωμένων Εκπαιδευτικών Πακέτων για τα Ελληνικά Σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας