Εκπαιδευτικό υλικό

  • Σχεδίαση διδακτικού υλικού

Πρόγραμμα "Δικτυωθείτε"

Εκπαιδευτικό υλικό για την ενότητα "Η Πληροφορική στην Επιχείρηση" στο πλαίσιο της δράσης "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ" του προγράμματος "Δικτυωθείτε"

Web: http://www.go-online.gr/training/enot1/index.htm

 

© 2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας