Πληροφορίες

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Κ.Ε.Τ.) έχει ως στόχο την αξιοποίηση και τη προώθηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.

Το Κ.Ε.Τ. εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες με στόχο τόσο τη προώθηση νέων τεχνολογιών, τεχνικών και μεθόδων παρουσίασης της πληροφορίας, όσο και τη ανάπτυξη πρωτότυπων εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Σκοπός του Κ.Ε.Τ. είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης και τεχνολογικού χαρακτήρα έρευνας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων στο τομέα της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το Κ.Ε.Τ. επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες στους εξής άξονες:

·         Βασική έρευνα στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής στην εκπαίδευση

·         Βασική έρευνα στην επιστημονική περιοχή του εκπαιδευτικού λογισμικού

·         Εφαρμοσμένη έρευνα και ανάπτυξη προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού

·         Συνεισφορά στην εκπαίδευση και κατάρτιση

Συνεργάτες του κέντρου είναι νέοι ερευνητές, των οποίων οι ερευνητικές προσπάθειες εστιάζουν στη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Μπορείτε και εσείς να επικοινωνήσετε και να θέσετε τις δικές σας απόψεις στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

 Λογισμικό
Δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο Περισσότερα....

Προσαρμοστικά συστήματα Υπερμέσων
Περισσότερα....

Σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS)
Περισσότερα....

Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Περισσότερα....
 Βιβλία 
Παιδικά, Βοηθήματα, Τεχνολογίας
Περισσότερα....
 CD-ROM
Εκπαιδευτικά, Πολυμεσικά, κ.α.
Περισσότερα....
© 2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας