Καλώς ήλθατε                                               

στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 


Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες με στόχο την αξιοποίηση και τη προώθηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση.

Σύστημα διαχείρισης
εκπαιδευτικού περιεχομένου

CAT - MD

Εκπαιδευτικό Υλικό-
για το Σύστημα Μαθητείας Κύπρου

 

 Λογισμικό
Δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο Περισσότερα....

Προσαρμοστικά συστήματα Υπερμέσων
Περισσότερα....

Σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS)
Περισσότερα....

Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Περισσότερα....
 Βιβλία 
Παιδικά, Βοηθήματα, Τεχνολογίας
Περισσότερα....
 CD-ROM
Εκπαιδευτικά, Πολυμεσικά, κ.α.
Περισσότερα....
© 2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας