Προγράμματα

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Κ.Ε.Τ) έχει ως αντικείμενο την έρευνα και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας. Μια σειρά από χρήσιμα εργαλεία και συστήματα αναπτύσσονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Κέντρου και ολοκληρώνονται σε πλατφόρμες και προϊόντα.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

 Λογισμικό
Δημιουργία Εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο Περισσότερα....

Προσαρμοστικά συστήματα Υπερμέσων
Περισσότερα....

Σύστημα διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (LCMS)
Περισσότερα....

Εκπαιδευτικό Υλικό
Δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Περισσότερα....
 Βιβλία 
Παιδικά, Βοηθήματα, Τεχνολογίας
Περισσότερα....
 CD-ROM
Εκπαιδευτικά, Πολυμεσικά, κ.α.
Περισσότερα....
© 2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας