Λογισμικό

  • Σχεδίαση και ανάπτυξη περιβαλλόντων μάθησης για το Διαδίκτυο

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

Εκπαιδευτικό λογισμικό για την ανάπτυξη μαθημάτων στο Διαδίκτυο

Web: www.construct-it-green.org

construct

Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci

Εκπαιδευτικό λογισμικό για την ανάπτυξη μαθημάτων στο Διαδίκτυο

Web: www.constructeurope.org

Construct Europe

  • Σχεδίαση Web-based μαθημάτων στην ανώτατη εκπαίδευση

Interactive Digital Entertainment

web based

web-based

 

© 2004 Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας